Skånegläntan
Meny

Vår värdegrund

Parkleken vilar på demokratins grund, alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att få vara med och bestämma. (från Sveriges riksdag)

Parkleken är fri, öppen och en plats där alla är välkomna.

Kreativitet, lek, glädje och social utveckling är en grogrund i vår verksamhet som syftar till att skapa trygghet och samhörighet i närområdet.

Skaneglantan4.jpg