Skånegläntan
Meny

Avvikande öppettider

Tisdag den 18/2 stänger vi kl. 15:00 p.g.a. APT

Fredag den 20/3 har vi stängt p.g.a. planeringsdag

Tisdag den 28/4 stänger vi kl. 15:00 p.g.a. APT

Fredag den 15/5 har vi stängt p.g.a. studieresa

Lördag den 16/5 har vi stängt p.g.a. studieresa

Tisdag den 2/6 stänger vi kl. 15:00 p.g.a. APT

Skaneglantan.jpg