Högalid
Meny

Vår värdegrund

Hogan9.jpg

Verksamheten är öppen för alla åldrar men barn och unga prioriteras.

Verksamheten är frivillig.

Verksamheten är trygghetsskapande.

Verksamheten befrämjar samverkan, gemenskap och gemensamt ansvarstagande.

Verksamheten uppmuntrar barns utveckling av motorik, kreativitet och omvärldsorientering.

Verksamheten bemöter trender genom egenskapande.

Vi har roligt tillsammans!

Barnhagetrad.jpg