Parkleken Björns Trädgård
Meny

Kontakt

Samordnare: Agneta Sandahl
Fritidsledare parkleken: Synnöve Silverberg
Pedagog öppna förskolan: Susan Perthén
Enhetschef: Madeleine Weber

Parkleken: agneta.sandahl@stockholm.se - synnove.silverberg@stockholm.se
Öppna förskolan: susan.perthen@stockholm.se
Enhetschef: madeleine.weber@stockholm.se

Götgatan 45
116 21 Stockholm

T-Bana Medborgarplatsen

Tel: 08-508 13 262
Mobil: 076-12 13 254 men ring alltid i första hand till den fasta telefonen.

IMG_0029.jpg